Gällande Morsdag 26/5 är vi fullbokade hela dagen. Det går därmed ej längre att boka bord det datumet.

Vätterhästen Café & Restaurang

Integritetspolicy & Villkor

Denna integritetspolicy beskriver hur Vätterhästen Café & Restaurang AB (nedan kallat ”företaget”, ”vi” eller ”oss”) samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter. Vi värnar om din integritet och strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna policy gäller för vår webbplats och eventuell information som samlas in via e-post eller genom andra kommunikationsmedel.

 1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för att uppfylla våra lagliga förpliktelser eller för att tillhandahålla våra tjänster. De personuppgifter vi kan komma att samla in inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Namn, kontaktinformation (t.ex. e-postadress, telefonnummer) och adress.
 • Eventuella övriga personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss i samband med förfrågningar, beställningar eller kommunikation.
 1. Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna för att:

 • Hantera och svara på förfrågningar och kommunikation från dig.
 • Utföra och administrera beställningar och tjänster du begär.
 • Skicka relevant information om våra produkter, tjänster, erbjudanden och nyheter om du har gett ditt samtycke till detta.
 • Uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för att säkerställa efterlevnad av tillämplig lagstiftning.
 1. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy eller så länge som krävs enligt gällande lagstiftning. 

 1. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, radering eller annan olaglig behandling. Endast behörig personal som behöver hantera personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

 1. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan dock komma att dela personuppgifter med auktoriserade tredje parter som agerar som våra databehandlare och som hjälper oss med att tillhandahålla våra tjänster (t.ex. webbhotell, e-postleverantörer, betalningshanteringstjänster). Dessa tredje parter är skyldiga att hantera dina personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, och om någon information är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att den rättas. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, förutsatt att det inte finns någon laglig grund för oss att behålla dem. Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till hej@vatterhasten.se.

 1. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla ändringar i vår praxis eller tillämplig lagstiftning. Eventuella ändringar i policyn kommer att publiceras på vår webbplats, och den uppdaterade versionen gäller från den tidpunkt den publiceras.

Senast uppdaterad: 2024 03 19

Genom att använda vår webbplats och lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Villkor för bordsbokning:

 1. Bokningar och Tillgänglighet
  Bordsbokningar kan göras senast 24 timmar i förväg via hemsidan eller mail. Bordsbokningar kan göras samma dag via telefon.

 2. Bekräftelse och Bindande Bokning
  En bordsbokning anses bindande när den är bekräftad av restaurangen. Vi förbehåller oss rätten att avböja bokningar som inte kan tillgodoses eller som strider mot våra policyer. En bokning är EJ giltig förrän ni mottagit en bekräftelse antingen via mail eller telefon.
  Har ni ej fått en bekräftelse på er bokning inom 24 timmar ber vi er att kontakta oss snarast. Vänligen kontrollera er skräppost då bekräftelsemail kan hamna där.

 3. Avbokning och Ändringar
  Avbokningar eller ändringar av bokningar måste ske senast 6 timmar innan den avtalade ankomsttiden & endast via telefon. Vid utebliven avbokning eller vid avbokning inom 6 timmar före ankomst, kan vi komma att ta ut en avbokningsavgift om 30% av summan för det som förbeställts som kommer att faktureras. Vill ni göra en avbokning eller ändring längre än 24 timmar innan ankomst går det bra att göra till telefon 0144 301 710 eller mail boka@vatterhasten.se

 4. Kommunikation och Bekräftelse
  Vi kommer att använda den kontaktinformation som angavs vid bokningen för att kontakta gästen angående eventuella frågor eller för att bekräfta bokningen. Det är gästens ansvar att se till att den angivna kontaktinformationen är korrekt och att hålla sig informerad om eventuella ändringar. Det är också gästens ansvar att se till att kontrollera samt se till att de fått och förstått sin bekräftelse innan de ankommer.

 5. Utebliven Ankomst
  Om en gäst inte anländer vid den angivna bokningstiden och inte har meddelat oss om avbokning, förbehåller vi oss rätten att avbryta bokningen.

 6. Förbehållna rättigheter
  Vätterhästen förbehåller rätten att avbryta en bordsbokning utan förvarning som grundar sig i att om vi ej kommer att kunna leverera den service som krävs. Exempel på detta är plötsligt sjuk/skadad personal, skador på maskiner eller fastighet, myndighetskrav eller avbrott i vatten/avlopp/elektricitet. Vätterhästen kommer att försöka få kontakt med er innan ni ankommer för att meddela om detta är fallet.

Genom att göra en bordsbokning hos oss bekräftar du att du har läst och accepterar dessa villkor för bordsbokning. Vi ser fram emot att välkomna er till vår restaurang och ge er en minnesvärd upplevelse. Vid frågor eller för att genomföra en bokning på en annan veckodag eller tid, vänligen kontakta oss via telefon 0144 301 710